; fundacja@itc.pw.edu.pl

AktualnościUWAGA STUDENCI SPECJALNOŚCI ENERGETYCZNYCH

Dla najlepszych spośród Was fundacja

ENERGETYKA DLA SIEBIE I PRZYSZŁOŚCI
po raz kolejny będzie finansować w roku akademickim 2006/2007
BEZZWROTNE STYPENDIA FUNDOWANE !!!!!!

Są to tradycyjnie stypendia przyznawane najlepszym studentom - energetykom niezależnie od innych form pomocy stypendialnej (tzn. stypendiów socjalnych i naukowych przyznawanych na zasadach ogólnych).

Stypendia przyznane zostaną na okres jednego semestru.

KOMU:
O stypendia ubiegać mogą się studenci, którzy ukończyli II rok studiów, zdecydowani na dalsze studia związane ze specjalnościami energetycznymi.

KIEDY:
Obecnie stypendia przyznane zostaną na semestr zimowy 2006/2007.

FORMALNOŚCI:
Zgłoszenia przyjmowane są w pok. nr 3 Instytutu Techniki Cieplnej
Zainteresowanych prosimy o składanie :
podania o stypendium
wyciągu z indeksu zawierającego oceny z ostatniego semestru i średnią ocen od początku studiów.

Termin składania wniosków o stypendium w semestrze zimowym 2006/2007
do 20 października 2006

Przy okazji informujemy, że studenci pierwszego roku po ukończeniu pierwszego semestru będą mogli ubiegać się o przyznawane przez Fundację stypendium im. Wojciecha Króla przeznaczone dla osoby legitymującej się najlepszymi wynikami po pierwszym semestrze studiów na Wydziale MEiL PW. Informacje szczegółowe podane zostaną w ogłoszeniu pod koniec bieżącego semestru.SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE (UPRAWNIENIA) W ZAKRESIE EKSPLOATACJI:
URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (do 1 kV)

PROWADZONE BĘDZIE W INSTYTUCIE TECHNIKI CIEPLNEJ PW PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25,
POCZĄTEK SZKOLENIA I SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
09 LISTOPADA - godz. 1715 Sala T1
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W CZWARTKI W GODZ 1715-2100

ZAPISY NA KURS W POK. 3 ITC LUB POD NR TELEFONU 022 234 52 72
Cena kursu 135 zł dla studentów PW

Kurs zostanie uruchomiony przy ilości chętnych min 50 osób.Fundacja "Energetyka dla Siebie i Przyszłości"   ul. Nowowiejska 25, 00-665 Warszawa
nr. konta 59 105010381000000501259980    NIP: 526-10-06-323